Dokumenty

1. Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy zbycia lokalu mieszkalnego lub użytkowego

2. Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego

3. Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy zbycia nieruchomości stanowiącej zabudowaną bądź niezabudowaną działkę gruntu

4. Umowy majątkowe małżeńskie: odpis skrócony aktu małżeństwa

5. Oświadczenia spadkowe: Odpis skrócony aktu zgonu oraz dane osobowe pozostałych spadkobierców

6. Akty poświadczenia dziedziczenia: Odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy i odpisy skrócone aktów urodzenia lub odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców

wróć