Dokumenty

Dokumenty niezbędne do sporządzenia umowy zbycia lokalu mieszkalnego lub użytkowego:
- tytuł własności (wypis aktu notarialnego, postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku - w tym przypadku również zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zgłoszeniu majątku spadkowego do opodatkowania, lub inny),
- aktualny odpis z księgi wieczystej.

wróć