Opłaty

Notariusz przy wykonywaniu czynności pobiera wynagrodzenie, którego stawka maksymalna określona jest w Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku – Dz. U. nr 148 z 2004 roku poz. 1564, ponadto pobiera należne podatki i opłaty sądowe, których wysokość zależy od przedmiotu, rodzaju i wartości umowy.

Taksa notarialna - link zewnętrzny (w nowym oknie)

Podatek od czynności cywilnoprawnych - link zewnętrzny (w nowym oknie)

Podatek od spadków i darowizn - link zewnętrzny (w nowym oknie)

 

Należność za dokonaną czynność notarialną obejmująca wszystkie opłaty i podatki płatna jest gotówką.
Udzielana telefonicznie, bez wglądu w dokumenty, informacja  o koszcie danej czynności notarialnej ma charakter wyłącznie orientacyjny i nie jest wiążąca.